Storno poplatek

Storno poplatek požadujeme v případě, že se neomluvíte nebo zapomenete na svůj termín. Další vysvětlení si prosím přečtěte níže.

Proč požadujeme storno poplatek 500kč?


Klient se objedná, rezervuje si termín a nakonec nepřijde ani nezavolá. Tímto začínají naše příběhy, které někdo může označit za nedůležité. Když se klient nedostaví na svůj termín, voláme zpět na uvedené telefonní číslo u rezervace. Co se nám dostalo?

  • Típnutí telefonu
  • Posměšné SMS
  • Prosby o “neotravování, když už o piercing nemají zájem”

Pokud jste si objednali termín, musí naši zaměstnanci být v provozovně. Když se klient na termín nedostaví, je potřeba si uvědomit:

  • Kdo zaplatí ztracený čas personálu?
  • Kdo zaplatí provozní náklady?

Při zodpovězení těchto otázek jsme došli k závěru, že je nezbytné zavést opatření k pokrytí těchto ztrát. Proto jsme se museli poradit s právním zastoupením a vymyslet funkční systém bez nutnosti vybírání záloh na termín piercingu.


Kdo storno poplatek platit nemusí?

Každý má možnost zrušit termín do 24 hodin před jeho začátkem. Pokud se omluvíte například v 15:00, když váš termín začíná v 11:00 následujícího dne, bude vám již storno poplatek 500 Kč účtován.

Od storno poplatku je osvobozen klient, který bude v den termínu nemocný. Tento klient se však musí omluvit ten samý den v otvírací dobu v 11:00 nebo méně než 24 hodin před termínem. Klient se musí rovnou přeobjednat na jiný den a čas. Pokud bude požadovat termín zrušit úplně, bude mu účtován storno poplatek v plné výši 500 Kč.

Od storno poplatku jsou osvobozeni klienti, kteří se k nám objednají, ale kvůli nevhodné anatomii nebo zdravotním komplikacím není možné piercing aplikovat.


Jak budeme storno poplatek vymáhat?

Náš externí partner zajišťuje celý průběh vymáhání storno poplatku prostřednictvím svých právních služeb.

První krok

Cryptocrew.cz s.r.o. zašle výzvu k zaplacení storno poplatku. V emailu vám poskytneme platební údaje a výzvu k zaplacení do 72 hodin od odeslání našeho emailu.

Druhý krok

Pokud klient neuhradí částku po splatnosti, předáme veškeré informace našemu externímu partnerovi. Právní oddělení následně pošle předžalobní výzvu.

Třetí krok

Pokud klient ignoruje předžalobní výzvu, podáme žalobu. Můžeme s čistým svědomím říci, že jsme udělali maximum pro to, aby k této situaci nemuselo dojít.